اصول, روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه,تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری,تفاوت تعلیم با تربیت,اهداف کلی تعلیم و تربیت,ارزش کار در اسلام,روشها و فنون تعلیم و تربیت,عوامل و نهادهای ,,,

همانطور که در ادامه مشخصات فایل اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه

اصول-روشها-و-عوامل-موثر-بر-تعلیم-و-تربیت-از-دیدگاه-مقام-معظم-رهبری-و-میزان-آگاهی-اساتید-دانشگاه

تحقیق حاضر با عنوان اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آنها از سری تحقیق های رشته عقیدتی سیاسی میباشد. این تحقیق با گرایش تعلیم و تربیت در 146 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
تعلیم و تربیت آینه تمام نمایی است که هر آنچه در آن دیده شود بازتاب واقعیت هایی است که در آن حوزه فعالیت شده است یعنی در واقع کاشته خود را درو کردن است به همین منظور جامعه اسلامی بایستی دارای تعلیم و تربیت اسلامی باشد و کلیه شئون و مراتب تعلیم و تربیت آن برگرفته از روح متعالی احکام اسلام باشد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری که خود یکی از متفکران و اندیشمندان جهان اسلام در این حوزه می باشد و همواره نظریات ایشان راهگشای این راه بوده و خواهد بود و همچنین میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آنها می باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش توصیفی است که با شیوه پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش با مراجعه به کتابخانه های مختلف و استفاده از سایتهای علمی مرتبط با موضوع از جمله سایت مقام معظم رهبری و آثار مکتوب ایشان به جمع آوری اطلاعات مورد نظر در خصوص اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت پرداخته ایم و سپس از روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آنها استفاده شده است. جامعه آماری اساتید دانشگاه علوم انتظامی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و در بخش آمار استنباطی، روش مورد استفاده آزمون t استیودنت تک نمونه، آزمون فریدمن است که توسط نرم افزار SPSS انجام گرفته است. یافته ها این را نشان می دهد که از اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری هدفمند بودن و جهت دینی داشتن علم و در روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه ایشان تربیت عملی و از عوامل موثر بر تعلیم و تربیت، دانشگاه دارای رتبه میانگین بالاتری در بررسی میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از میان دیگر اصول، روشها و عوامل موثر بوده است.

فهرست مطالب اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری  و میزان آگاهی اساتید دانشگاه به شرح زیر می باشد:
چکیده
فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله
1-3- هدفهای تحقیق
الف- هدف کلی   
ب- اهداف فرعی
1-4- سوال های تحقیق
2-4-1- سوال اصلی
2-4-2-  سوال های فرعی
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-6- چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است
1-7- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از موسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاه های اجرایی و غیره
1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح چیست  
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- تعریف تربیت
2-3- مفهوم تربیت
2-4- تعریف تعلیم
2-5- رابطه تربیت با تعلیم
2-6- تفاوت تعلیم با تربیت
2-6-1- مفهوم تربیت وسیعتر از تعلیم است
2-6-2- تربیت به رشد مثبت می انجامد ولی در تعلیم شامل آگاهی مثبت و منفی است
2-6-3- اهداف تربیت گسترده تر از اهداف تعلیم است
2-6-4- تعلیم جنبه ی ذهنی و تربیت جنبه ی عملی دارد
2-7- اهداف کلی تعلیم و تربیت
2-7-1- اهداف اعتقادی
الف - توحید
ب- وحی و انبیاء
ب-1- برهان لطف
ب-2- برهان هدایت عامه
ج- ولایت و امامت
د- ولایت فقیه
ه- نماز
و- امر به معروف و نهی از منکر
ز- شهادت و جهاد در راه خدا
ح- مراسم و شعائر
7-2- اهداف اخلاقی
الف- تخلق به اخلاق الله
ب- تقوا
ج- ذکر و یاد خدا
د- دوری از تکبر
2-8- اهداف علمی
الف- کسب تجربه
ب- تقویت مایه علمی
2-9- اهداف فرهنگی‌ و هنری
2-10- اهداف اجتماعی
الف- مهربانی و محبت
ب- مبنا بودن خانواده
ج- عدالت اجتماعی
د- وحدت و الفت
ه- رعایت قانون
2-11- اهداف سیاسی
الف- حفظ استقلال
ب-  شناخت جغرافیای سیاسی
ج-  دشمن شناسی و شناخت استکبار
و- آشنایی با معنای انتظار
2-12- اهداف اقتصادی
الف- ارزش کار در اسلام
ب- عشق و علاقه و جدی گرفتن شغل و وظیفه
ج- استقلال کامل اقتصادی
2-13- اصول و سیاست های حاکم بر تعلیم و تربیت
2-13-1- توجه به مسائل دینی و اعتقادی
2-13-2- تزکیه و تهذیب نفس
الف- رستگاری
ب- تربیت زمینه ساز تعلیم حکمت و کتاب
ج- فهم حقایق قرآن
د-  محبوبیت نزد خدا
ه- جاودانگی در بهشت
2-13-3- اعتقاد و عمل اسلامی
2-14- سیاست ها در عرصه تعلیم و تربیت
2-14-1- جهانی و جاودانه بودن هدایت الهی
2-14-2- سرمایه گذاری فرهنگی
2-14-3- اهمیت فراگیری علم در هر کجای عالم
2-14-4- جهت گیری علم
2-14-5- رابطه علم و دین
2-15- روشها و فنون تعلیم و تربیت
2-15-1- هدایت صحیح استعدادها
2-15-2- تربیت عملی
2-15-3- دعوت به تفکر و تعقل
2-15-4- عبرت گرفتن از سرنوشت گذشتگان
2-15-5- تشویق و تنبیه
2-15-6- هنر و شیوه های هنری
2-16- عوامل و نهادهای موثر در تعلیم و تربیت
2-16-1- عامل خانواده
2-16-2- آموزش و پرورش
2-16-3- دانشگاه
2-16-3-1- دانشجو کیست؟
2-16-3-2- جایگاه دانشگاه
2-16-3-3- تربیت دانشجو
2-16-3-4-  مسائل آموزشی
2-16-3-5- فعالیت های سیاسی در دانشگاه
2-16-4- رسانه
2-16-4-1- صدا و سیما
2-16-4-2- مطبوعات
2-16-4-3- اینترنت و ماهواره
2-16-5- کتاب
2-16-6- دولت
2-16-7- محیط
2-17- پیشینه
2-18- مدل مفهومی اصول و روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت
مدل مفهومی اصول و روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
3-2- نوع و روش تحقیق
3-3- جامعه مورد مطالعه
3-4- نمونه و روش نمونه گیری
3-5- ابزار سنجش
3-6- روش جمع آوری اطلاعات
3-7- متغیرهای تحقیق
3-8- سنجش پایانی و روایی ابزار گرد آوری اطلاعات
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
مقدمه
4-1- بررسي وضعيت سوالات و متغيرهاي تحقيق
4-2- بررسی سوال های تحقیق
4-2-1- اولویت بندی اصول تعلیم و تربیت
4-2-2-  اولویت بندی روش های تعلیم و تربیت
4-2-3- اولویت بندی راهکارهای موثر بر اصول و روش های تعلیم و تربیت
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- مقدمه
5-2- نتیجه گیری و بحث
بحث درباره نتایج
5-3- پیشنهادها
الف- پیشنهادهای کاربردی
ب- پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4- محدودیت های تحقیق
منابع

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: اصول روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری تفاوت تعلیم با تربیت اهداف کلی تعلیم و تربیت ارزش کار در اسلام روشها و فنون تعلیم و تربیت عوامل و نهادهای

مطالب مرتبط

مطالعات و رساله معماري طراحي پردیس سینمایی با رویکرد تکیه بر اصول زیباشناسانه سینما و معماری

رساله طراحی کتابخانه عمومی

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفهوم روانشناختی مدیریت زمان (فصل دوم)

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفهوم و مولفه های تفکر انتقادی (فصل 2)

دانلود پاورپوینت بررسی اصول اخلاقی در بازاریابی

دانلود پاورپوینت مسئولیت اجتماعی و اصول اخلاقی در بازاریابی

دانلود پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش احمد آذربانی و رضا کلانتری

پاورپوینت کتاب اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی تالیف Richard C.Detmer ترجمه هاشمی اصل و مشحون

مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و تاریخچه حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی- رفتاری (فصل دوم)

ادبیات نظری و سوابق تحقیق اخلاق حرفه ای (فصل دوم)

بررسی تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی

تحقیق بررسی تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی، مورد مطالعه: سازمان تبلیغات اسلامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و ریشه های صنعت بیمه (فصل 2)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و آموزش کارکنان (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم بانکداری اسلامی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و دیدگاه های بازاریابی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های مدیریت دانش (فصل دوم)

مبانی نظری اصول و راهبردهای تصمیم گیری مجدد

دانلود مقاله بررسی اصول توسعه حمل و نقل محور در محدوده اطراف ایستگاه شریعتی خط یک قطار شهری مشهد

بررسی ضوابط و اصول طراحی اقلیمی در شهرسازی و معماری مناطق گرم ومرطوب

دانلود مقاله بررسی جایگاه فرایند طراحی معماری پارامتریک در رویکردهای خطی و غیرخطی

اصول حسابداری 1

پاورپوینت بررسی اصول معماری در ایران

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری CRM (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم ارزش برندسازی (نام تجاری)

فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش حاکمیت نظام های شرکتی

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعاریف حاکمیت شرکتی (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتها (فصل 2 حسابداری)

اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه

پاورپوینت بررسی كايزن (بهبود مستمر)

دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری سلامت روانی و بهداشت روانی(فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری عزت نفس در زندگی (فصل دوم)

طرح توجیهی احداث دامداری پرورش گاوهای شیری

مقاله اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC


مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات اضطراب اجتماعی - سوگیری توجه (فصل 2 پایان نامه)

پاورپوینت بررسی سند 2030 یونسکو

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و سوء مصرف مواد (فصل 2 پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان اختلال کم توجهی(فصل دوم)

نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396

پاورپوینت بررسی حقوق و پاداش مدیران اجرایی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش راهبردهای مفاهیم مهارتهای زندگی و هوش هیجانی (فصل 2 پایان نامه)

رابطه عملکرد دولتی و جهانی سازی

بررسی تجزیه زیستی بنزن به وسیله باکتری استرپتومایسس جداشده ازخاک آذربایجان شرقی و بررسی مدل سینتیکی